Call or Text

BRAZILIAN FIGHT FACTORY

Monday

12:00pm

Adult Brazilian Jiu Jitsu

(Beginners)


4:30pm

Kids Brazilian Jiu Jitsu(ages 4-6)

(Beginners)


5:15pm

Kids Brazilian Jiu Jitsu(ages 7+)

(Beginners)


6:15pm

Beginners Jiu Jitsu

(White/Blue Belts only)


7:30pm

Advanced Brazilian Jiu Jitsu

(Blue Belts and Above)